තෙල් සහ ගෑස්

තෙල් සහ ගෑස්

oil& gas_1

තෙල් සහ ගෑස් කර්මාන්තය ගොඩබිම සහ අක්වෙරළ යන දෙඅංශයේම බොහෝ ක්‍රියාවලීන්ගෙන් සමන්විත වන අතර එමඟින් වේගවත් සහ විශ්වාසදායක කපාට භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.Covnavalve යනු සිසිලනය වැනි අනෙකුත් තෙල් හා ගෑස් කර්මාන්ත යෙදුම් අතර පෙට්‍රෝ රසායනික, බෙදා හැරීම, ගබඩා කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, පාවෙන නිෂ්පාදනය සහ ගිනි ආරක්ෂණ යෙදුම් සඳහා භාවිතා කරන කපාට නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙකි.

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න